İşsizlik Maaşı Alma Şartları Kimler Alabilir

İşsizlik maaşı nasıl alınır, Çalışan kişilerin bir süreliğine veye devamlı olarak işten zorunlu sebeplerden dolayı ayrılmak zorunda kalanlara bilindiği üzere işsizlik maaşı ödeneği verilmektedir.

 

İşsizlik Maaşı ile ilgili Tüm sorularınızı “Tarım-İş Sendikası,Eski Şube Yöneticilerinden” Yusuf Demir Tarafından Cevaplanacaktır. Yusuf Bey‘e tüm Sorularınızı Yorum bırakarak sorabilirsiniz.

İşsizlik Maaşı Hesaplama

 

Kimler bu işsizlik maaşından yararlanabilir kaç aya kadar olan işsizliklerde veriliyor ve şartları nelerdir

Çalışanların işsiz kaldığında en büyük güvencesi, işsizlik ödeneği. 10 aya kadar maaş imkanı var. İşte İşsizlik maaşı hakkında tüm detaylar… İşte işsizlik ödeneği ile ilgili bilinmesi gerekenler: 
1. Kimler kapsamda?: Bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar, sandıklara tabi sigortalılar, ülkemizde çalışma vizesi ile çalışan yabancı işçiler işsizlik sigortasının kapsamında. 
2. Primler hangi kazanç üzerinden kesilir?: Brüt kazançtan yüzde 1 sigortalı, yüzde 2 işveren ve yüzde 1 devlet payıyla gerçekleşiyor. 
3. İşsizlik Maaşından Nasıl yararlanılır?: İşsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken; kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler; hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek, sürekli çalışmış olmak kaydıyla son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak ve hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR’a başvurarak iş almaya hazır olduğunu bildirmek koşulu ile işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlandırılıyor. 30 gün içinde başvurulmazsa, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülüyor.
4. İşsizlik Maaşı Ne kadar süre ödenir?: Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde; 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 6 ay, 900 gün sigortalı olarak çalışan işsizlere 8 ay, bin 80 gün sigortalı olarak çalışan işsizlere 10 ay süre ile işsizlik ödeneği veriliyor. 
5. Miktarı nasıl hesaplanır?: Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı olarak hesaplanıyor. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, yüksek maaşlılar için her yıl iki kez artırılan asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’ini geçemiyor. 
6. Ödenekten kesinti olur mu?: Damga vergisi kesintisi dışında işsizlik maaşından hiçbir kesinti yapılmıyor. 
7. İşsizlik Maaşı Nasıl alınır?: İlk işsizlik ödeneği ödemesi, ödeneğe hak kazanılan tarihi izleyen ayın sonuna kadar yapılır. İşsizler, nüfuz cüzdanı ile bir PTT şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabilir.

ÇALIŞIRSANIZ BİLDİRİN
8. sağlıktan yararlanılır mı?: İşsizlik ödeneği alanlar, Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmış olup, bakmakla yükümlü olduğu kişiler de sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor.
9. Ödenek alırken bir işte çalışmaya başlanırsa ne yapılmalı?: İşsizlik ödeneği alırken gelir getirici bir işte çalışmaya başlayanların (1 gün dahi olsa) işe girdiği tarihi takip eden günden başlayarak 15 gün içinde en yakın İŞKUR birimine bilgi vermeleri gerekiyor. Kuruma bilgi verenlerin ödenekleri, (tekrar yeni bir ödeneğe hak kazanamayacak şekilde işten ayrılınması halinde) ilgililerin başvurdukları tarih itibarıyla yeniden başlatılıyor.

İSTİFA EDENLER DE ALABİLİR

10. İstifa halinde işsizlik maaşı alınır mı?: Haklı fesih nedeniyle işten ayrılınırsa alınabilir. Haklı feshe, işverenin ahlak ve iyi niyet hallerine uymayan davranışları sebep gösterilebilir. İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olmak da işsizlik maaşını gerektirir. Yine işverenin işçinin hakkını ödememesi, maaşını eksik göstermesi gibi durumlarda da haklı fesih devreye girer ve istifa halinde işsizlik maaşı alınır. Tabii işsizlik maaşı için gerekli şartları taşımak kaydıyla…
 

İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır

İşsiz kalanlar iş bulana kadar ekonomik anlamda zor durumda kalıyorlardı.  Bu maaşla iş bulana kadar biraz rahatlamış oluyorlar.  Sigortadan para alabilmek için öncelikle bilmeniz gerekenler aşağıda yeralmaktadır.Hizmet akdinin feshinden önceki 120 günü sürekli olmak üzere, son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile prim ödemiş olup da kendi istek ve kusurları dışında işsiz kalanlardan;  Hizmet akitleri, ihbar önellerine uygun olarak işveren tarafından feshedilenler,  İş kanunu M.18   Hizmet akitleri, sağlık sebepleri, işverenin kanunda belirtilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışları ve işçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler nedeniyle bizzat kendileri tarafından feshedilen sigortalı işçiler İş kanunu M.24/1-2-3   Sağlık sebepleri veya işyerinde işçiyi bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan bir zorlayıcı sebebin ortaya çıkması halinde işveren tarafından hizmet akdi feshedilenler,  İş Kanunu 25/1-3   Belirli süreli hizmet akdi ile çalışmakta olup da sürenin bitiminde işsiz kalanlar,    İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması veya kapatılması, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olanlar,    Özelleştirme nedeniyle hizmet akdi sona erenler,    Askerden Dönüp askerden önceki son 3 yıl içinde son 120 günü kesintisiz işsizlik primi ödemiş olanlar;İşsizlik ödeneğine hak kazananların, bu ödenekten faydalanmak üzere İşten Ayrılma Bildirgesi ile birlikte hizmet akdinin feshedildiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde, İŞKUR’un en yakın ünitesine başvurmaları gerekmektedir.İşsizlik sigortasından yararlanmak için ne yapmak lazım?Öncelikle kendi kusurunuz nedeniyle işten çıkarılmamış olmanız gerekiyor.İşverenin kusuru nedeniyle, küfür, hakaret, ücret ödememe, fazla mesai vermeme vs. gibi nedenler varsa ve bu nedenleri ispatlayabilirseniz istifa edip işten ayrılırsanız işsizlik maaşı alabilirsiniz. Ancak ispat etmeniz şart.
İşveren işinize son verdiyse işsizlik maaşı alabilirsiniz.
İşyeriniz kapandıysa işsizlik maaşı alabilirsiniz.
Süreli bir iş akdi yapmışsanız ve süre bittiğinde işi bırakırsanız işsizlik maaşından faydalanabilirsiniz.

Tüm bu nedenlerden birini taşıyorsanız işten ayrıldığınız anda işverenden talep edeceğiniz ”İşten Ayrılma Bildirgesi”ni işveren 3 nüsha halinde hazırlayıp 1 nüshası işten ayrılan kişiye, 1 nüshası kendisine ve 1 nüshasını da bildirgeye çıkış nedenini yazarak İŞKUR’a gönderiyor.

İŞKUR ise işten çıkarılma nedenlerine bakarak işsizlik maaşı verilip verilmeyeceğini kararlaştırıyor. Ancak işsizlik maaşı alabilmek için işten ayrılınan tarihten itibaren en geç 30 iş günü içerisinde herhangi bir İŞKUR’a giderek başvuruda bulunması gerekiyor. 30 gün geçmiş ise geçen her geçen günün ücretini işsizlik maaşından alamıyorsunuz. Yani 2 ay sonra İŞKUR’a gidip başvurursanız işsiz kaldığınız andan itibaren başvuru tarihinize kadar olan işsizlik maaşını alamıyorsunuz. İŞKUR ise başvurunuza bakarak eğer doğru nitelikleri taşıyorsanız size maaş veriyor. Başvurunuzdan 1 ay sonra İŞKUR’a giderek işsizlik maaşı hesap cüzdanınızı alıp ilgili bankadan işsizlik maaşınızı çekebiliyorsunuz.

İşsizlik maaşı için ne kadar çalışmak gerekiyor?

Eğer işten çıkarıldığınız tarih içinde 3 yıl geriye dönük olarak 600 gün sigorta primi ödemişseniz 6 ay, 3 yıl geriye dönük 900 gün prim ödemişseniz 8 ay, 3 yıl geriye dönük 1080 gün prim ödemişseniz 10 ay işsizlik maaşından faydalanabiliyorsunuz. Alacağınız ücret ise son 120 günün brüt ücretinin yüzde 40′ı kadar işsizlik maaşı almaya hak kazanıyorsunuz.

İşsiz kalınınca sağlıktan faydalanabilir misiniz?

Sigortalı işsizler işsizlik maaşı alırken sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyorlar. Bunun nedeni ise işsizlik maaşı aldığınız süre içerisinde İŞKUR sizin adınıza Sosyal Güvenlik Kurumu’na Genel Sağlık Sigortası primlerini ödüyor. Bu primler ödendiği için işsiz kalan kişinin kendisine, eşine ve çocuğuna sağlık hizmetlerinden faydalanması kısıtlanmıyor. Ancak 100 gün sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor. Bunu uzatmak için ise işsiz kişi Sosyal Güvenlik Kurumuna giderek İŞKUR’dan işsizlik maaşını aldığını ve bu nedenle sağlık hizmetlerinden faydalanması gerektiğini belirterek Sosyal Güvenlik Kurumu işsiz kişinin sağlık hizmetlerinden faydalanması için tekrardan aktifleştiriyor. Bu aktifleştirme işsizlik maaşının bağlanma süresi yani 6 ay, 8 ay ve 10 ay boyunca devam ediyor.

Askerlik nedeniyle iş akdi feshedilen kişi işsizlik maaşı alabilir mi?

İşyerinden ”askere gideceğim” diye ayrılmışsanız işsizlik maaşı alabilirsiniz. Ancak askerde geçen süreleri işsizlik maaşı olarak alamıyorsunuz. Askerlik bittiğinde 30 gün içerisinde İŞKUR’a müracaat ettiğinizde askerlik yaptığınızda geçen süre yokmuş gibi yani işten yeni ayrılmış gibi görünerek İŞKUR size, 3 yıl geriye dönük olarak 600 gün sigorta primi ödemişseniz 6 ay, 3 yıl geriye dönük 900 gün prim ödemişseniz 8 ay, 3 yıl geriye dönük 1080 gün prim ödemişseniz 10 ay işsizlik maaşından faydalanabiliyorsunuz.

 

Sizlere 2014 ve 2015 yılında işsizlik maaşının kaç lira olduğunu aşağıdaki örnekle kısaca anlatmaya çalıştık.

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçememektedir.

Aşağıda 2015 yılı 1. Dönem için aylık işsizlik ödeneği hesabı verilmiştir.

Son 4 aylık Prime Esas Kazançların Aylık ortalaması Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı Damga Vergisi Ödenecek İşsizlik Ödeneği Miktarı
Son 4 Ay Asgari Ücretle Çalışan 1.071 428 3,25 425
Son 4 Ay Aylık 3.000 TL ile Çalışan 3.000 856* 6,50 850*

(*) Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı, Aylık Asgari Ücretin Brüt Tutarının Yüzde Seksenini geçemeyeceği için Ödenecek Aylık İşsizlik Ödeneği Miktarı bu şekilde hesaplanmıştır. Asgari ücret 1.071 TL olarak alınmıştır.

İşsizlik Maaşı Hesaplama

Bir önceki yazımız olan Doktor Maaşları, Uzman Doktor maaşı, Pratisyen Doktor maaşı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

27 yorum

 1. Merhaba hocam
  Şuan 3 seneye dönük olarak 600 gün sigortam var işten cıkartılgımda işsizlik parası alacagım fakat babam terzi dükkan açmayı düşünüyoruz benim sigortam oldugu için bağkura para yatırmayacagı için götürü benim üstüme açılacak. Eğer işten çıkartıldıgımda bagkur oldugu için işsizlik ödeneği alamama gibi bi durumum olur mu yani dükkan benim üzerime olacak

 2. Oğlum bir şirkette çalışırken 2 yıllık bir üniversite tuturdu calıştığı şirkette bu aralar işi kendisi burakanada tazminatını ödeyeceğini söylüyor. Şimdi işi burakıp okula başladığında işsizlik maaşı alabilirmi diğer şartlar tutuyor 3 yıl 600 gün son 120 gün

 3. Merhaba Yusuf bey eşim özel okulda çalışmakta iken işine son verildi işsizlik ödeneği için başvurdu ve onaylandı. Fakat şu anda eşim tutuklu olduğu için hem bu maaşı alamayacağımiz , eşimin tutukluluk hali sona erdikten sonra bütün ödeneği topluca alacağımız hem de tutukluluk halindeki günlerin parasının kesileceği çıktığında hala devam ediyorsa sadece devam eden kısmını alacağımız söylendi . bunlardan hangisi doğru .yardımcı olursanız sevinirim

  • Merhabalar,
   Uzun süredir siteye giremediğimden, sorularınızı yanıtmayamadım. Bu nedenle İşsizlik Ödeneği ile ilgili, toplu yanıt vermeye çalışacağım.

   Öncelikle İşsizli Ödeneği’nin özüne bakalım. Bu ödeneği alabilmek için, belirli bir süre çalışmış olmak ve kendi isteği yada kusuru dışında işsiz kalmış olmaktır.
   Son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
   Son üç yıl içinde en az 600 gün çalışıp, işsizlik pirimi ödemiş olmak,
   Çalıştığı son 120 günde hiç devamsızlık yapmamak.
   Bu şartları yerine getirmiş olanlar, işsiz kaldıkları tarihten itibaren 30 gün içinde, İŞKUR’a şahsen başvurabilir yada internet üzerinden müracaat edebilir.

   DİKKAT ETMENİZ GEREK KONU: KENDİ İSTEK YADA KUSURUNUZ DIŞINDA İŞSİZ KALMIŞ OLMANIZ GEREKİR.

   İşsizlik ödeneği bağlandıktan sonra;

   İŞKUR’un bulduğu işleri haklı bir nedene dayanmaksızın kabul etmez, gönderdiği kurslara gitmezseniz, işsizlik ödeneği kesilir. Kayıtdışı çalışmtığınızda, emekli olduğunuzda, yurtdışına çıktığınızda, emekli olduğunuzda, öenek gene kesilir.
   Bu ödenek, belirli bir süre için ödenir ve iş arama şartları ortadan kalktığında, kendiliğinden sona erer.
   Tutuklanmak,iş arama şartlarını ortadan kaldırır. Beraat ederse sonuç ne olur bilemem. Onu İŞKUR’a sormanız halinde daha net cevap alırsınız.

  • Soruları ilgi ile okudum ve bazılarına cevap vermek istiyorum.
   1.İstifa edenler hiç bir şekilde bu ödenekten yararlanamaz. Bu ödenekten yararlanmanın ilk şartı, çalışanın, kendi isteği yada kusuru olmakksızın işsiz kalmasıdır.

   Eğer işveren tarafından sebep gösterilmeksizin işten çıkartıldıysanız, son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik pirimi ödediyseniz, son 120 gün içinde devamsızlık yapmamdıysanız (izinler ve hastalık raporları hariç) işsiz kalır kalmaz İŞKUR’a şahsen yada internet üzerinden müracaat edin. Başvuru süresi 30 gündür.
   İşsizlik sigortası ödenmeye başlayınca;
   yeniden işe girerseniz yada kayıtdışı çalışırken yakalanırsanız,
   İŞKUR’un bulduğu işlere haklı bir sebep göstermeksizin gitmezseniz yada gönderdiği kurslara katılmazsanız,
   Yurtdışı’na çıkarsanız,
   Hapise girerseniz,
   Ödeneğiniz kesilir.

 4. Merhaba yusuf bey beni işten cikarcaklar fakat ben işsizlik maasi alabilir miyim bilmiyorum ben aynı sektörde 20 aydır çalışıyordum ondan önceki isyerimde de 5 ay sigortam yattı fakat ordan kendi istegimle ayrıldım işsizlik maasi alabilme gibi sansim var mi?

 5. 2010 _ 2014 yılları arasında bir firmada çalıştım ve işten ayrıldım 10 aylık işsizlik primi bağlandı 6. Ayda yeni bir işe girdim pirim günüm 600 gün olursa işsizlik maaşı almaya hak kazanıyorum eski alacağım 4 ay işsizlik maaşıyla yeni hak ettiğim 3 aylık işsizlik maaşını alabilirmiyim.

  • Selam Bal,

   Sizin için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çağrı merkezi Alo 170’i aradık ve konuyu danıştık, işsizlik maaşı alma koşullarını taşımaları durumunda işsizlik maaşı alabilecekleri bilgisi paylaşıldı. Bu konuda diğer çalışanlardan bir farkları yok, aynı haklara sahipler.

   Yine de en doğru bilgi için ilgili kurumla irtibata geçmeni öneririz.

 6. Fabrikada çalışan biriyim hamileligimin 6 . Haftasında düşük tehlikem oldu 9 ay yatmak zorunda kaldım şimdi dogum iznindeyim Şubat 21 de üçretsiz izin hakkımda bitiyo iki çocugum var fabrikanın kreşi yok işten çıkış istedim vermediler çocuklarıma bakıcak kimse yok çünki kendim çıkarsam işsizlik alamazmıyım

 7. Ben 2010 yılında işe başladım 2014de cikarildim 8 ay işsizlik aldim suan bir iş yerinde çalışıyorum ocakt eleman cikartilacakmis.beni çıkartmış olsalar işsizlik almaya hak kazanırmiyim

 8. Merhaba

  İşsizlik maaşı alabilmek için aynı iş yerinde mi 3 yıl çalışmak gerekiyor? Yoksa farklı iş yerlerinde toplamı 3 yıl olması yeterlimi?
  Bilgi rica ediyorum
  Teşekkürler

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*