Hava Kuvvetleri Sözleşmeli Er Alımı

Sözleşmeli Er Alımı 2015

Sözleşmeli Er Alımları, 2015 yılında Hava Kuvvetlerinin alımı başladı, Sözleşmeli Er Maaşları Özlük Hakları ve Tüm Detaylar.

 

SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER HAKKINDA GENEL BİLGİLER:

a. Sözleşmeli erbaş ve er, vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin yapmış oldukları
görevleri yerine getirmek için belirli bir ücret karşılığı erbaş ve er kadrolarında görev yapan asker kişidir.

b. Sözleşmeli erbaş ve erler vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerde olduğu gibi,
kışlada kalacaklar ve sabah, öğle ve akşam yemekleri devlet tarafından karşılanacaktır.
c. Sözleşmeli erbaşlar, muvazzaflık hizmetinde olan emsal rütbedeki erbaşların üstü, emsal
rütbedeki uzman erbaşların astıdır.

ç. Sözleşmeli erbaş ve erlerin ilk sözleşmeleri üç yıldan az, dört yıldan fazla olamaz. İlk
sözleşmelerini müteakip yapacakları sözleşmelerin süresi en az bir yıl en fazla üç yıl olabilir. Hizmet süreleri
en fazla yedi yıldır. Sözleşme süreleri sona ermeden istifa edemezler.

d. Sözleşmeli erbaş ve erlerin her yıl; 30 gün yıllık, 15 gün yıllık mazeret izni olmak üzere toplam
45 gün izin alma hakkı bulunmaktadır. 15 günlük yıllık mazeret izni dışında sözleşmeli erbaş ve erlere; ana,
baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü halinde 10 gün, yangın, deprem ve su baskını gibi olağanüstü bir
mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde 30 güne kadar mazeret izni verilebilir. Bu mazeret izinleri 45 günlük
yıllık izinden sayılmamaktadır.

e. Sözleşmeli er olarak iki yıl görev yapanlar, başarı durumlarına, fiziki yeterlilik testlerine, askerlik
bilgileri ile ilgili sınavlara ve amirlerinin kanaatlerine göre sözleşmeli onbaşılığa terfi edebilirler. Sözleşmeli
onbaşı olarak iki yıl görev yapanlar, başarı durumlarına, fiziki yeterlilik testlerine, askerlik bilgileri ile ilgili
sınavlara ve amirlerinin kanaatlerine göre sözleşmeli çavuşluğa terfi edebilirler.

f. Sözleşmeli erbaş ve erlere, sözleşme tarihinden geçerli olarak on altı yaşından büyükler için
belirlenen asgari ücret brüt tutarının hizmet yıllarına göre 6191 sayılı Kanunda belirlenen oran ile çarpımı
sonucu bulunacak tutar üzerinden aylık ücret ve sözleşme süresi sonunda tazminat ödenir.

g. Sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilenlerden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi
feshedilenler, kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar ile en az üç yıl görev yapmış
olanlar, ilgili mevzuattaki şartları sağlamak şartıyla, uzman erbaşlığa ve astsubaylığa geçiş yapabilir

ğ. Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu olanlar, ilgili mevzuatlarındaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına Millî Savunma Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde atanabileceklerdir.

 

BAŞVURU İÇİN ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az ilköğretim veya yurt dışı dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetini erbaş ve er olarak
tamamlamış veya halen silah altında bulunan adaylardan düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2015
tarihi itibarıyla yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 tarihi ve sonrası doğanlar),

c. En az orta öğretim (lise) ve yurt dışındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetine başlamamış
veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2015 tarihi
itibarıyla yirmi yaşından gün almış ve yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 tarihi ile 31 Aralık
1995 tarihleri arasında doğanlar),

ç. Askerlik hizmeti devam eden adaylar için en geç 28 Eylül 2015 tarihi itibariyle terhis olacak
olmak,

d. Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (TABLO-1)’de belirtilen Birlik
Komutanlıklarından olumlu nitelik belgesini almış olmak,

e. Boy-kilo oranları için (TABLO-2)’de belirtilen oranlarda olmak, (Ölçümler ayakkabısız olarak,
sadece şort ve tişört ile yapılır.),

f. Askeri okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebep olursa olsun ilişiği kesilmemiş
olmak,

g. Askerlik hizmeti sırasında; firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret,
mukavemet, fesat ve isyan suçlarından ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu’nun 148’inci maddesinde
belirtilen suçların birisinden mahkûm olmamak,

ğ. Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm
olmamak,

h. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

ı. Yapılacak olan seçim aşamalarında başarılı olmak,

i. İlgili makamlar tarafından yürütülecek güvenlik soruşturması uygun olmak,

j. Askerî hastanelerden “Sözleşmeli Er Olur.” kararlı sağlık raporu almış olmak,

k. Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya
tazminat yükümlülüğü bulunmamak.

 

BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ:

a. Başvurular; 09 Ocak 2015 Cuma günü başlayıp, 10 Nisan Cuma 2015 günü saat 08.00’da
sona erecektir. Başvurular sadece www.tekok.edu.tr internet adresinde alan başvuru linkinde ilgili alanlara
gerekli bilgileri doldurarak yapılacak olup, internet ortamı haricinde, posta yoluyla veya şahsen yapılan
başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Elektronik ortamdaki kesinti, aksaklık vb. nedenlerden dolayı, vaktinde başvuru yapamayanlar ile
hatalı başvuruda bulunanlar için ayrıca bir süre veya tekrar başvuru imkânı tanınmayacaktır.

c. İnternet adresindeki başvuru formunun, bizzat aday tarafından kontrol edilerek doldurulması
gereklidir. Bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sıkıntılardan adaylar sorumludur.

ç. Halen askerlik hizmetine devam eden adaylar, başvurularını www.tekok.edu.tr internet
adresinden yaptıktan sonra nitelik belgelerinin hazırlanması için ilk amirine müracaat edeceklerdir. Birlik
komutanlıkları ve kurum amirlikleri tarafından, (TABLO-1)’de örneği bulunan nitelik belgesi doldurma
esaslarına göre doldurulacak, müteakiben onaylanarak mühürlenecek ve zarflanacaktır. Kapalı ve mühürlü
zarf içerisinde teslim alınan nitelik belgesi adaylar tarafından açılmayacak olup, seçim aşamalarına gelirken
getirilecektir.

d. Askerlik hizmeti devam eden adaylardan seçim aşamalarına katılacağı tarihten önce terhis olacak
adaylara ait nitelik belgesi, ilgili Birlik Komutanlığı tarafından askeri kurye kanalı ile Hv.Tek.Okl.K.lığı İnsan
Kaynakları Değerlendirme Seçme ve Yerleştirme Komutanlığı (Gaziemir/İZMİR)’na gönderilecektir.

e. Askerliği devam edan adaylar için doldurulan nitelik belgelerinde “Sözleşmeli er olmaya layık
değildir.” kanaatli nitelik belgesi hazırlananlar seçim aşamalarına gönderilmeyecek, adaya tebliğ edilerek
şahsi dosyasına konulacaktır. Ayrıca adaya ait başvuruyla ilgili herhangi bir belge, resmi evrak kanalıyla gönderilmeyecektir.

Sözleşmeli Er Olmak için Sıkça Sorulan Sorular Lütfen Okuyunuz.

Arkadaşlar Klavuzu Tamamen Okuyunuz Klavuzu Okumak için TIKLAYIN

Sözleşmeli Er Maaşları

 

 

Bir önceki yazımız olan Halit Ergenç'in Bölüm Başına Aldığı Maaş başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

6 yorum

  1. Sa ben sozlesmeli ere vasvuru yaptim ama kara kuvvetlerine ve on basvuruyu kabul ettiler sinava cagirdilar daha gitmedim . Acaba karaya gitsem veya gitmesemmi cunku havaciliga gitmek istiyorum napmami oneririsiniz tesekkurler

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*